Privacybeleid Elektrakast.nl

 

Elektrakast.nl, een handelsnaam van Van Hees Infra Techniek BV, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Elektrakast.nl of via persoonlijk contact met als doel zo relevant mogelijk te kunnen communiceren.

Gegevensverwerking

Wij houden een database bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Elektrakast.nl (bijvoorbeeld door het contact met ons opnemen of door het contact op diverse vakbeurzen)

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,  e-mailadres, geslacht, rol in beslissingstraject, en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of visitekaart, om u beter te informeren over onze producten en diensten.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt online via de website wanneer u aangeeft interesse te hebben in onze producten via de contact pagina. En offline gebeurt dit via uw bezoek aan onze vakbeurzen, via de mail of een telefoongesprek. Elektrakast.nl kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een opdracht, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Elektrakast.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een email naar info@elektrakast.nl. Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom onze diensten en producten.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Elektrakast.nl is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief gericht aan Elektrakast.nl, Langakker 4, 5371 EV Ravenstein.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Elektrakast.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn gegevens

Elektrakast.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

E-mail

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan Elektrakast.nl heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze kennis, diensten en producten.

Cookie-statement

Elektrakast.nl gebruikt alleen technische  en functionele cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Elektrakast.nl heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Elektrakast.nl gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

 

Vragen over privacy beleid

Elektrakast.nl houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op via info@elektrakast.nl .

 

 

Privacy beleid Elektrakast.nl

Versie: april 2018.